މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަލް- ޕީއީ ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ފަށައިފިއެވެ.

މާލޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަލް- ޕީއީ ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ފަށައިފިއެވެ. އެކި ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ވޯކްޝޮޕްތައް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ވަނީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި ބާއްވާފައެވެ. މި